Trò chơi poker sòng bạc

Miền nam

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền nam

Còn nữa đến xổ số Miền Nam

Trực tiếp KQXS Miền nam lúc 16:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền Nam

06/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

06-11

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
11A711K111K1K1T11
100N
01
99
73
40
200N
330
395
677
600
400N
5468
3192
2011
5997
0861
2811
1516
9624
7210
6443
5933
6467
1TR
0755
5826
1310
6345
3TR
35494
65011
87248
56593
84512
18709
47955
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
36418
00492
65746
71442
56277
53239
91920
71265
45340
57479
52632
63328
96109
48818
10TR
16884
84981
13327
90696
35630
67508
56772
21521
15TR
05322
99737
80217
95191
30TR
31319
60616
51483
55510
2 TỶ
302233
652849
459164
271258
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 06-11-2021

TP. HCM
0 0109
1 111219
2 22
3 3033
4 48
5 55
6 68
7
8 8481
9 929493
Long An
0 04
1 1116
2 262227
3 3837
4 49
5 56
6 6160
7
8 8589
9 99959796
Bình Phước
0 08
1 16101817
2 2420
3 3930
4 4642
5
6 64
7 7377
8 83
9 92
Hậu Giang
0 0009
1 1810
2 2821
3 3332
4 404345
5 58
6 6765
7 7972
8
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 06-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
330
01
2011
5011
4981
3192
4512
5322
6593
2233
5494
6884
0755
7955
5468
7248
8709
1319
Long An - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960
0861
2811
4622
8004
395
3385
5826
5656
0696
0616
5997
3327
9737
3038
99
0589
2849
Bình Phước - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7210
1310
1920
5630
0492
1442
73
1483
9624
9164
1516
5746
677
6277
0217
6418
7508
3239
Hậu Giang - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40
600
5340
5510
1521
5191
2632
6772
6443
5933
6345
1265
6467
3328
8818
1258
7479
6109

Xem KQXS Miền Nam

30/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

30-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10E710K510K5-21K5T10
100N
22
52
20
87
200N
389
819
415
856
400N
2870
6892
7594
9705
7557
8635
5197
8134
1312
3949
8420
1164
1TR
6356
9828
5864
9696
3TR
13443
89167
08311
93319
19451
01338
31530
05599
04309
86086
99411
16125
19490
34367
28832
00238
42448
33971
04150
60824
54441
06846
40622
29691
29090
15298
40100
94081
10TR
12461
40828
65817
11697
34876
61399
22266
60230
15TR
15030
25026
91497
92319
30TR
56497
15114
67247
53482
2 TỶ
393781
818776
175730
928235
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 30-10-2021

TP. HCM
0
1 1119
2 2228
3 3830
4 43
5 5651
6 6761
7 70
8 8981
9 929497
Long An
0 0509
1 19111714
2 282526
3 35
4
5 5257
6 67
7 76
8 86
9 999097
Bình Phước
0
1 1512
2 2024
3 34323830
4 484147
5 50
6 64
7 7176
8
9 979997
Hậu Giang
0 00
1 19
2 2022
3 3035
4 4946
5 56
6 6466
7
8 878182
9 96919098

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 30-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 30-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2870
1530
5030
8311
9451
2461
3781
22
6892
3443
7594
6356
9167
6497
1338
0828
389
3319
Long An - 30-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9490
9411
52
5114
9705
8635
6125
6086
5026
8776
7557
4367
5817
1697
9828
819
5599
4309
Bình Phước - 30-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
4150
5730
3971
4441
1312
8832
8134
5864
0824
415
4876
5197
1497
7247
0238
2448
1399
Hậu Giang - 30-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8420
9090
0100
0230
9691
4081
0622
3482
1164
8235
856
9696
6846
2266
87
5298
3949
2319

Xem KQXS Miền Nam

23/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

23-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10D710K410K4-21K4T10
100N
91
07
15
70
200N
631
203
138
712
400N
8007
6125
1909
3734
0007
2963
2335
1182
9840
5569
0473
9282
1TR
5024
8596
2575
5886
3TR
42338
05116
86520
12643
95692
71048
74235
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
10TR
65156
39751
73463
13091
99993
72960
08709
58406
15TR
92695
55886
73115
32647
30TR
55565
54838
79665
35743
2 TỶ
749782
355064
180266
780272
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 23-10-2021

TP. HCM
0 0709
1 16
2 252420
3 313835
4 4348
5 5651
6 65
7
8 82
9 919295
Long An
0 0703
1 15
2
3 3438
4
5 50
6 63626964
7 75
8 86
9 9691
Bình Phước
0
1 15
2 25
3 383535
4 4048
5 50
6 67606566
7 75
8 828088
9 93
Hậu Giang
0 0906
1 12
2 21
3 38
4 4743
5 54
6 6968
7 707372
8 828680
9 9994

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 23-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6520
91
631
9751
5692
9782
2643
5024
6125
4235
2695
5565
5116
5156
8007
2338
1048
1909
Long An - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2550
3091
5562
203
2963
3463
3734
5064
7975
1215
8596
9596
8286
5886
07
0007
4838
9669
Bình Phước - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9840
4080
9750
2960
1182
9993
15
2335
2575
8035
5125
3115
9665
0266
1067
138
8988
0348
Hậu Giang - 23-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
2380
5321
712
9282
0272
0473
5743
9454
6594
5886
8406
2647
2268
0838
5569
3499
8709

Xem KQXS Miền Nam

16/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

16-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCMXSLAXSBPXSHG
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 16-10-2021

TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 16-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 16-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Long An - 16-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Phước - 16-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hậu Giang - 16-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

09/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

09-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCMXSLAXSBPXSHG
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 09-10-2021

TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 09-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 09-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Long An - 09-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Phước - 09-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hậu Giang - 09-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

02/102021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

02-10

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCMXSLAXSBPXSHG
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 02-10-2021

TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 02-10-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 02-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Long An - 02-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Phước - 02-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hậu Giang - 02-10-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền Nam

25/092021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

25-09

TP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
XSHCMXSLAXSBPXSHG
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 25-09-2021

TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 25-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
TP. HCM - 25-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Long An - 25-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bình Phước - 25-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hậu Giang - 25-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29  ( 9 ngày )
27  ( 6 ngày )
67  ( 6 ngày )
31  ( 5 ngày )
78  ( 5 ngày )
32  ( 5 ngày )
92  ( 5 ngày )
30  ( 5 ngày )
69  ( 5 ngày )
71  ( 4 ngày )
58  ( 4 ngày )
88  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

29  ( 15 ngày )
17  ( 13 ngày )
64  ( 9 ngày )
69  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
65  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
04  ( 6 ngày )
38  ( 6 ngày )
55  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam :

51 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
26 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
44 ( 3 Ngày ) ( 7 lần )
86 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
60 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
42 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
01 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
21 Lần 0
0 18 Lần 0
21 Lần 0
1 18 Lần 0
7 Lần 0
2 14 Lần 0
12 Lần 0
3 20 Lần 0
27 Lần 0
4 26 Lần 0
18 Lần 0
5 14 Lần 0
15 Lần 0
6 18 Lần 0
13 Lần 0
7 13 Lần 0
15 Lần 0
8 9 Lần 0
13 Lần 0
9 12 Lần 0
Bóng rổ Thể thao Baccarat casino Game casino Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Soi cầu xổ số Casino game poker Lô đề Number game poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker Casino game nổ hũ Trực tiếp bóng đá