Trò chơi poker sòng bạc

Miền trung

mega645-530.jpg 32,1
power655-7364.jpg 119,9 3,0
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

11/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

11-11

Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
XSBDIXSQBXSQT
100N
22
24
07
200N
387
416
150
400N
1300
2516
4846
4147
7779
5905
8963
0461
9937
1TR
5278
3935
5553
3TR
49827
35443
11376
13162
81643
63321
26128
83041
25274
97430
36825
29218
98149
50302
96054
76427
81007
91227
80281
82950
66716
10TR
26778
41879
86301
52020
10827
95982
15TR
85062
00854
09128
30TR
04815
63326
94059
2 TỶ
047927
745264
392172
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 11-11-2021

Bình Định
0 00
1 1615
2 2227212827
3
4 464343
5
6 6262
7 787679
8 87
9
Quảng Bình
0 050201
1 1618
2 24252026
3 3530
4 474149
5 54
6 64
7 7974
8
9
Quảng Trị
0 07
1 16
2 27272728
3 37
4
5 50535459
6 6361
7 72
8 8182
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 11-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bình Định - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1300
3321
22
3162
5062
5443
1643
4815
2516
4846
1376
387
9827
7927
5278
6128
6778
1879
Quảng Bình - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7430
2020
3041
6301
0302
24
5274
0854
5264
5905
3935
6825
416
3326
4147
9218
7779
8149
Quảng Trị - 11-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
150
2950
0461
0281
5982
2172
8963
5553
6054
6716
07
9937
6427
1007
1227
0827
9128
4059

Xem KQXS Miền trung

10/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

10-11

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
66
85
200N
714
615
400N
5258
7941
7649
5358
3022
9870
1TR
7548
9137
3TR
54159
33079
49892
33276
77686
62092
40591
84298
25536
25114
03978
54427
76230
53475
10TR
13212
57977
70191
56623
15TR
88989
74305
30TR
93507
89774
2 TỶ
213664
497660
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 10-11-2021

Đà Nẵng
0 07
1 1412
2
3
4 414948
5 5859
6 6664
7 797677
8 8689
9 929291
Khánh Hòa
0 05
1 1514
2 222723
3 373630
4
5 58
6 60
7 70787574
8 85
9 9891

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 10-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7941
0591
9892
2092
3212
714
3664
66
3276
7686
7977
3507
5258
7548
7649
4159
3079
8989
Khánh Hòa - 10-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9870
6230
7660
0191
3022
6623
5114
9774
85
615
3475
4305
5536
9137
4427
5358
4298
3978

Xem KQXS Miền trung

09/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

09-11

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
94
19
200N
722
782
400N
6709
9916
5272
2091
3046
4511
1TR
6612
3869
3TR
41726
93865
19722
89390
23229
58668
76657
40370
86430
73475
89985
96668
58845
02022
10TR
08873
33666
46203
59924
15TR
42594
81208
30TR
54218
38489
2 TỶ
489728
749537
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 09-11-2021

Đắk Lắk
0 09
1 161218
2 22262928
3
4
5 57
6 656866
7 7273
8
9 9490
Quảng Nam
0 0308
1 1911
2 2224
3 3037
4 4645
5
6 6968
7 7075
8 828589
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 09-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9390
722
5272
6612
9722
8873
94
2594
3865
9916
1726
3666
6657
8668
4218
9728
6709
3229
Quảng Nam - 09-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0370
6430
2091
4511
782
2022
6203
9924
3475
9985
8845
3046
9537
6668
1208
19
3869
8489

Xem KQXS Miền trung

08/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

08-11

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
05
90
200N
596
608
400N
1055
3413
8067
8210
3590
7762
1TR
4077
0472
3TR
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
10TR
52382
39633
53662
21041
15TR
51305
04404
30TR
47921
18180
2 TỶ
319380
036018
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 08-11-2021

Phú Yên
0 0508
1 13
2 21
3 33
4
5 5556
6 6763
7 77
8 8789888280
9 9697
Thừa T. Huế
0 080104
1 101418
2
3 37
4 41
5 56
6 626965
7 7277
8 80
9 90

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 08-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9380
7921
2382
3413
7163
9633
05
1055
1305
596
3056
8067
4077
5297
2487
1208
1888
9789
Thừa T. Huế - 08-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90
8210
3590
8180
9501
1041
7762
0472
3662
0214
4404
4165
1656
6177
6537
608
6018
2869

Xem KQXS Miền trung

07/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

07-11

Khánh HòaKon Tum
XSKHXSKT
100N
46
38
200N
441
308
400N
0170
4035
0870
4591
6053
9942
1TR
8850
4103
3TR
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466
10TR
90524
19217
81234
22383
15TR
38921
37239
30TR
85876
47755
2 TỶ
582257
563502
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 07-11-2021

Khánh Hòa
0
1 171017
2 262421
3 35
4 4641
5 5057
6 65
7 707076
8
9 92
Kon Tum
0 080302
1
2 23
3 383439
4 4240
5 53525155
6 626866
7
8 83
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 07-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0170
0870
8850
3110
441
9541
8921
6192
0524
4035
1565
46
2946
5526
5876
9317
9217
2257
Kon Tum - 07-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4940
4591
2751
9942
5962
4852
3502
6053
4103
7923
2383
1234
7755
5466
38
308
7568
7239

Xem KQXS Miền trung

06/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

06-11

Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
XSDNGXSDNOXSQNG
100N
58
75
99
200N
519
769
705
400N
6626
5588
1241
9961
5080
3669
3034
1351
4220
1TR
5473
3055
9102
3TR
13486
22790
67489
26126
53979
42790
00660
24969
92285
19543
69066
88782
05384
28020
78732
02254
67325
64034
03034
03903
84602
10TR
70188
09362
83704
22206
56216
09696
15TR
45459
54517
61163
30TR
69665
43090
93757
2 TỶ
883768
332808
217662
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 06-11-2021

Đà Nẵng
0
1 19
2 2626
3
4 41
5 5859
6 60626568
7 7379
8 88868988
9 9090
Đắk Nông
0 040608
1 17
2 20
3
4 43
5 55
6 696166
7 75
8 80858284
9 90
Quảng Ngãi
0 050203
1 16
2 2025
3 34323434
4
5 515457
6 6362
7
8
9 9996

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 06-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2790
2790
0660
1241
9362
5473
9665
6626
3486
6126
58
5588
0188
3768
519
7489
3979
5459
Đắk Nông - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5080
8020
3090
9961
8782
9543
5384
3704
75
3055
2285
9066
2206
4517
2808
769
3669
4969
Quảng Ngãi - 06-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4220
1351
9102
8732
4602
7662
3903
1163
3034
2254
4034
3034
705
7325
6216
9696
3757
99

Xem KQXS Miền trung

05/112021
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • restaurant-la-bombine-07.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

05-11

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
20
06
200N
377
258
400N
3794
1066
9786
7359
2086
6522
1TR
6953
0951
3TR
19154
92967
02366
49219
68373
46938
29486
98014
02248
59983
23970
39146
50703
40984
10TR
92802
43978
65854
56600
15TR
78005
21810
30TR
28591
44237
2 TỶ
156483
842628
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 05-11-2021

Gia Lai
0 0205
1 19
2 20
3 38
4
5 5354
6 666766
7 777378
8 8683
9 9491
Ninh Thuận
0 060300
1 1410
2 2228
3 37
4 4846
5 58595154
6
7 70
8 868384
9

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 05-11-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
8591
2802
6953
8373
6483
3794
9154
8005
1066
9786
2366
9486
377
2967
6938
3978
9219
Ninh Thuận - 05-11-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3970
6600
1810
0951
6522
9983
0703
8014
0984
5854
06
2086
9146
4237
258
2248
2628
7359

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 11-11-2021

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
71  ( 10 ngày )
44  ( 8 ngày )
31  ( 7 ngày )
84  ( 5 ngày )
06  ( 5 ngày )
32  ( 5 ngày )
99  ( 5 ngày )
52  ( 4 ngày )
42  ( 4 ngày )
17  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

93  ( 19 ngày )
81  ( 13 ngày )
95  ( 12 ngày )
99  ( 11 ngày )
71  ( 10 ngày )
44  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
61  ( 5 ngày )
84  ( 5 ngày )
06  ( 5 ngày )
53  ( 4 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

37 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
22 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
30 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
07 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
78 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
16 ( 1 Ngày ) ( 3 lần )
62 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 11 Lần 0
14 Lần 0
1 10 Lần 0
23 Lần 0
2 16 Lần 0
8 Lần 0
3 7 Lần 0
11 Lần 0
4 12 Lần 0
10 Lần 0
5 12 Lần 0
13 Lần 0
6 14 Lần 0
18 Lần 0
7 16 Lần 0
9 Lần 0
8 15 Lần 0
9 Lần 0
9 13 Lần 0
Bóng rổ Thể thao Baccarat casino Game casino Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Soi cầu xổ số Casino game poker Lô đề Number game poker Trò chơi poker sòng bạc Trò poker Casino game nổ hũ Trực tiếp bóng đá